Poznanie

PL

Jest to projekt będący zapisem drogi artystki do siebie. Próba przedarcia się przez utarte w świadomości schematy, które nie pozwalają dotrzeć do tego, co skrywamy pod grubą warstwą oczekiwań. Co zabudowujemy grubym murem i boimy się odkryć, nie pozwalając sobie na akceptację. Często odrzucamy i zagłuszamy wszystko, co nie zgadza się z wykreowaną wizją naszej osoby, w naszych własnych oczach – bez podjęcia próby zrozumienia.

W przypadku artystki ta lawina oczekiwań, dopasowywanie się za przynależność, doprowadziły do problemów z obrazem swojego ciała, wpędzając w zaburzenia odżywiania różnego typu – początkowo anorektyczne, a z czasem kompulsywne, będące całkowitą przeciwnością. Po długiej walce przeciwko sobie, artystka chce usiąść ze sobą jak z najlepszym przyjacielem. Usłyszeć, zrozumieć, aż wreszcie zaakceptować i pokochać.

EN

The project is a record of the artist’s path towards herself. An attempt to rip through the patterns instilled in our consciousness, which keep us from reaching what lies behind the thick layer of expectations. What we wall off and fear to unveil, refusing to accept ourselves. We often reject and suppresseverything thatis at odds with our own image of ourselves– without trying to understand it.

For the artist herself, this barrage of expectations and the conformity in attaining a sense of belonging have led to different kinds ofeating disorders – initially anorexia, but later compulsive overeating, which were complete opposites. After a long fight with herself the artist attempts to treat herself as her best friend – to listen, understand and eventually accept and love herself.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl