PLACE IS FOUND

PL

Czy coś czego doświadczamy w przestrzeni wirtualnej może stać się duchowym doświadczeniem? Czy w technologicznej gęstwinie znajdzie się miejsce na realne odczuwanie? Internet zapewnia nam nieograniczone źródło wrażeń i odkryć, jednocześnie narażając nas na nadmiar bodźców oraz informacji. Nasze zmysły nie są do tego zaprojektowane, a umysł zaczyna tracić kontrolę nad granicami własnego poznania.

Artystka stwarza cyfrową sytuację intymną, pozwalającą na chwilę oddechu w internetowym chaosie. Digitalowy azyl, pozbawiony komunikatów i powiadomień. Udostępniając przestrzeń do medytatywnego doświadczania, łącząc sferę wirtualną z duchową.

EN

Can an experience in virtual world become a spiritual one? Is there roomfor true feelingin the technological jungle? Internetprovidesan unlimited source of emotions and discoveries, while at the same time exposing us to an excess of stimuli and information. Our senses are not designed for it and our mind is starting to lose control over the boundaries of our self-knowledge.

The artist has created anintimate digital eventin which one can takea breather from the online chaos. It is a digital asylum devoid of messages and notifications, a space for meditative experience that combines the virtual and spiritual realm.

Aby się do niej przenieść należy kliknąć w obrazek. / Click on the picture to go there.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl