Sonia Kaźmierczak

PL

Artystka intermedialna, eksplorująca zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii w praktyce artystycznej. Zajmuje się grafiką, wideo i doświadczeniami 3d. Jej prace powstają w wyniku eksperymentów z przestrzenią (zarówno fizyczną, jak i wirtualną). Studentka wydziału Sztuki Mediów na ASP w Warszawie.

EN

Intermediaartist who explores topics connected with the use of technology in artistic practice. Her workscoverdesign, video and 3D experience and are created as a result of experiments with space (both physical and virtual one). Student of the Faculty of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl