NO SKY

PL

W trakcie kwarantanny Norbert Delman rozpoczął nowy cykl prac. Są to cyfrowe podróże performatywne. Każda z nich to kilkudniowy spacer poprzez bitmapę. Artysta każdego dnia wielokrotnie zagłębiał się w jej strukturze, powiększał mały, wycięty fragment obrazu i wielokrotnie go edytował. Dzięki temu mógł coraz głębiej wchodzić w strukturę pracy, dochodząc do miejsc które już tylko w warstwie skojarzeniowo emocjonalnej rezonują z rzeczywistością.

EN

During quarantine Norbert Delman started a new series of works to which he refers to as digital performative travels. Each of them consists in a fewdays walk through the bitmap. Day by day, the artist ventured into its structure, enlarged a small cut-out piece of the image and edited it over and over again. By doing so, he was able to go deeper into the structure of his work, reaching areas which resonated with thereality onlyon the emotional and connotational level.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl