ASMR 2

PL

Wideo 10’4’’

2020 Sankt Petersburg, Warszawa

Praca powstała podczas lockdown’u w maju 2020 w Sankt Petersburgu, Rosja, i jest oparta na wywiadzie z Ewą Bińczyk. Na naszych oczach zatrzymała się hiperkonsumpcyjna gospodarka wzrostu, przeprowadzonego przez Michała Sutowskiego i opublikowanego na stronie Krytyki Politycznej 23 kwietnia 2020 roku /https://krytykapolityczna.pl/swiat/michal-sutowski-ewa-binczyk-uwiad-wyobrazni-koronawirus-szansa-wywiad/

Podziękowania dla mamy artystki Anny Władimirownej Ratnikowej, która bierze udział w wideo.

Katya Shadkovska wykorzystuje bardzo popularne w ostatnich latach zjawisko ASMR (autonomous sensory meridian response, czyli samoistną odpowiedź meridianów czuciowych) dokrytycznej rozmowy o tematach związanych ze stanem kryzysu. ASMR wywołuje przyjemne, relaksujące mrowienie w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ciała ludzkiego dzięki zewnętrznym bodźcom wizualnym i słuchowym. Zamiarem artystki jest połączenie relaksującego mechanizmu, przypuszczalnie zamykającego obszary mózgu odpowiedzialne za stres, z treścią, która ma prowokować analizę procesów zarówno wewnętrznych, psychicznych jak i polityczno–społecznych.

Nazwa ASMR – autonomous sensory meridian response (samoistna odpowiedź meridianów czuciowych) została użyta po raz pierwszy przez Jennifer Allen w 2010 roku. Jest to zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Z publikacji naukowych wynika, że odczuwalne zjawisko ASMR jest faktyczną aktywnością mózgu, która ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Wykazano, że 97% ludzi korzystających z ASMR używa tej techniki tuż przed pójściem spać. Słowo meridian zdaniem Jennifer Allen jest nawiązaniem do stanu euforii. Psychiatra Michael Yasinski uważa, że jest to zjawisko podobne do medytacji poprzez skupienie i relaks, i że ASMR może wyłączać części mózgu odpowiedzialne za stres i niepokój. Zjawisko ASMR w ciągu ostatnich kilku lat nabiera coraz większej popularności. Kanały ASMR na YouTube są w tej chwili liczne a od początku pandemii wzrasta również ilość ich subskribent/ek/ów. Teksty wygłaszane przez osoby prowadzące kanały ASMR na YouTube mają być jedynie tłem, pewnym podkładem do manipulacji rękami, głosem itd., wprowadzając odbiorcę w stan przyjemnego trance’u, który ma doprowadzić do zapadnięcia w sen. Istnieje również zjawisko lepszego zapamiętywania informacji przez ludzki mózg tuż przed zasnięciem. Chcę wykorzystać te mechanizmy żeby przemycić do większego grona odbiorców komunikaty, które podważają status quo systemu społecznego w którym żyjemy – ale nie bezpośrednio/ nie wprost, tylko mając na celu prowokowanie osobistej analizy polityczno-społecznej. Za pomocą szeptu wygłaszane są teksty skomponowane przeze mnie m.in. używając fragmentów tekstów teoretycznych, wywiadów z aktywist/kami/ami, dialogów filmowych, wypowiedzi użytkowni/czek/ków na forach i portalach społecznościowych, etc.

EN

Video 10’4’’

2020 Saint Petersburg, Warsaw

The video was made during lockdown in May 2002 in Saint Petersburg and was inspired byMichał Sutowski’sinterview with Ewa Bińczyk published inKrytyka Polityczna on 23rd April 2020 (https://krytykapolityczna.pl/swiat/michal-sutowski-ewa-binczyk-uwiad-wyobrazni-koronawirus-szansa-wywiad/).

Special thanks to the artist’s mother Anna Vladimirovna Ratnikova, who took partin the video.

Using a recently popular phenomenon of ASMR (autonomous sensory meridian response), Katya Shadkovska invites a discussion on topics concerning the state of crisis. ASMR is a pleasant, relaxing tingling sensation experiencedalong the scalp, neck and other areas of the human bodyin response to external auditory and visual stimuli. The artist aims at combining the relaxing technique, which supposedly deactivates the areas of the brainresponsible for stress, with content thatshould provokean analysis of internal psychological processes as well as political and social ones.

The term ASMR – autonomous sensory meridian response – was first used by Jennifer Allen in 2010. It is a pleasant tingling sensation experienced along the scalp, neck and other areas of the human body. It can be triggered by external visual, auditory, tactile and aroma stimuli. According to scientific publications, the ASMR phenomenon is an actual activity of the brain, which has beneficial health effects. It has been found that 97 percent of people who use the ASMRtechnique do itjust before going to bed. According to Allen, the word “meridian” refers to the state of euphoria. Psychiatrist Michael Yasinski believes that focus and relaxation makethe techniquesimilar to meditation andit can deactivate the areas of the brain whichareresponsible for stress and anxiety. It has become more and more popular in the recent years. ASMR YouTube channels have plenty of followers and since the beginning of the pandemic have attractedeven more subscribers. The wordstold by the ASMR YouTubers serve only as a background to their hand movements and the use of voice: they are supposed to put the viewers into a state of a pleasant trance and make them fall asleep. On the other hand, it is believed that that we acquireinformation more efficiently just before falling asleep. Katya Shadkovska usesthese two phenomenain an attempt to reach a wideraudience with statements that question the status quo of our social system– however, not directly, but in a way that might provoke a personal socio-political analysis. The text she whispersis based on theoretical works, interviews with activists, film dialogues and posts published by users of online forums and social media.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl