Katya Shadkovska

PL

Urodzona w Sankt-Petersburgu, Rosja. Artystka i kuratorka, od 1997 r. mieszka w Polsce. Studiowała malarstwo na ASP w Warszawie /2001-2006/, w 2009 ukończyła Wyższe Muzealnicze Studia Kuratorskie na UJ w Krakowie. Od roku 2017 jest studentką studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa na ASP w Warszawie.

Zajmuje się sztuką zaangażowaną, popularyzacja działań prospołecznych i arteterapii wśród osób społecznie wyłączonych i dyskryminowanych. Od 2013 roku działa w więzieniach, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, ośrodkach dla osób wykluczonych intelektualnie,organizując i prowadząc zajęcia/warsztaty artystyczne (projekty: Zintegrowane działania partycypacyjne w więzieniach, MONART Warsztaty artystyczne w Monarze, Sztuka w ośrodkach wychowawczych, PAROL!, etc). 

Jako artystka pokazywała prace m.in. w Galerii Foksal, lokal_30, Trafostacji sztuki w Szczecinie, ADA Puławska, skłot Przychodnia, skłot Syrena, CSW Zamek Ujazdowski, galerii Arsenał w Poznaniu, galerii Arsenał w Białymstoku, NCCA w Kaliningradzie, NCCA we Wladikaukazie, Fundacji Slawek, etc. Jako kuratorka pracowała nad takimi wystawami jak m.in. MONART Działania Partycypacyjne w Monarze w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot na Marywilskiej w Warszawie, Zaangażowane Działania Partycypacyjne w Więzieniach /z Fundacją Dom Kultury/ w lokal_30, dni antywięzienne na skłotach ADA, Syrena, Przychodnia, Warszawa, Punkt bez Ja / Arsenal w Białymstoku, Gestykulacje / MWW Wrocław /, Ceremoniał w CK Krasnoje Znamja w Sankt-Petersburgu, wystawa Jacka Markiewicza Porno w Fundacji Sztucznej, wystawa Davida Ter-Oganyana w galerii AnnaNova, Rosja, Dialogi w Krasnodarskim Instytucie Sztuki Współczesnej, etc. Razem z rosyjskim artystą Piotrem Pawleńskim współtworzyła magazyn Polityczna Propaganda /wydanie polsko-rosyjskie, 2013/. Działa na polu współpracy kulturalnej Polski i krajów Europy Wschodniej. Publikowała w Dzienniku Polska Europa Świat, www.obieg.pl , www.artguide.ru , krytykapolityczna.pl , etc.

EN

Born in Saint Petersburg, Russia. Artist and curator. In Poland since 1977. In 2001–2006, she studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2009, she graduated from the Jagiellonian University with a diploma in curating. PhD student at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw since 2017.

The scope of her work includessocially engaged art and popularization of prosocial activities and art therapy among socially excluded and discriminated individuals. Since 2013, she has organized classes and artistic workshops in prisons, educational centres as well as rehabilitation centres for addicts and intellectually excluded people (under such projects asIntegrated participation activities in prison, MONART artistic workshops at the MONAR Association, Art in educational centres and PAROL!).

As an artist, she has presented her works at the Foksal Gallery, lokal_30 gallery, TRAFO Center for Contemporary Art in Sczecin, Warsaw squats: ADA Puławska, Przychodnia and, Syrena, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Arsenal Municipal Gallery in Poznań, Arsenal Gallery in Białystok, NCCA in Kaliningrad, NCCA in Vladikavkaz and the Sławek Foundation. She has curated such exhibitions as MONART. Integrated participation activities at Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT at Marywilska Street in Warsaw, Integrated participation activitiesat lokal_30, Anti-prison Days at Warsaw squats: ADA Puławka, Syrena and Przychodnia, Point without I at the Arsenal Gallery in Białystok, Gestykulacja at the Wrocław Contemporary Museum, Ceremonial at CK Krasnoye Znamya in Saint Petersburg, Jacek Markiewicz’s Pornoat Fundacja Sztuczna, David Ter-Oganyan’s exhibition at Anna Nova Gallery in Saint Petersburg and Dialogue at the Krasnodar Institute of Contemporary Art. Along with Russian artist Pyotr Pavlensky, she co-created Political Propaganda magazine (Polish-Russian edition, 2013). In her practice, she draws on the cultural collaboration of Poland and Eastern European countries. She has published in Dziennik Polska-Europa-Świat, www.obieg.pl, www.artguide.ru, www.krytykapolityczna.pl.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl