Quarantine

PL

Wideo Katarzyny Adamkiewicz nawiązuje do okresu wprowadzenia ograniczeń w czasie pandemii, jest refleksją na temat poczucia stanu zagrożenia przy jednoczesnym odcięciu od świata i bliskich.

EN

Katarzyna Adamkiewicz’s video refers to the time when pandemic restrictions were introduced. It is a reflection on the feeling of emergency and the separation from the world and the loved ones.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl