nie•doskonałość

PL

Dzięki wadom jesteśmy w stanie budować obraz ideału. Nasze kompleksy są nam niezbędne po to, by uświadamiały nam nasze potrzeby. Pozbycie się ich jest niemożliwe, dlatego zamiast tego powinniśmy nauczyć się je wychwalać.

EN

im•perfection

Thanks to flaws we are able to create the image of an ideal. We need our insecuritiesto understand our needs. Getting rid of them is impossible: that is why we should learn how to praise them instead.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl