W dół do Ziemi / Downward To The Earth

PL

Kto zna ducha ludzi, którzy idą w górę, i ducha bestii, która idzie w dół do ziemi? – Księga Ezechiela 3:21

EN

Who knoweth the spirit of men that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth? – Ecclesiastes 3:21

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl