Czas wyborów

PL

Projekt Dominika Jałowińskiego jest trójwymiarową instalacją w wirtualnej przestrzeni.

Czas wyborów nawiązuje do ikonicznej sceny z pierwszej części trylogii Matrix, w której Morpheus daje Neo do wyboru dwie pigułki. Czerwona to możliwość wyrwania się z „Matrixa”, daje wolność oraz wiedzę, jednak ceną za to jest odpowiedzialność oraz konfrontacja z trudną i bolesną rzeczywistością. Niebieska pigułka natomiast pozostawia w słodkiej i bezbolesnej ignorancji i daje możliwość oderwania się od rzeczywistych problemów tego świata. W swojej instalacji artysta próbuje odnieść tę metaforę do dzisiejszego świata, który znajduje się w momencie niezwykłej złożoności otaczających nas problemów i nieoczywistych zagadnień atakujących z każdej strony otaczającej nas rzeczywistości. Pandemia koronawirusa, problemy klimatyczne, lockdown, światowa gospodarka na skraju załamania, fake news, czy mnożące się teorie spiskowe, to tylko niektóre z najbardziej aktualnych w tym momencie tematów. Dodatkowego smaczku całej sytuacji dodaje fakt, iż w momencie w którym większość z nas pozostawała zamknięta w swoich domach przez dłuższy czas, jedyną alternatywą dla spotkań towarzyskich, rozrywki czy biurowej pracy okazał się właśnie „wirtual”, który w filmie Matrix odgrywał rolę perfekcyjnego więzienia dla całej ludzkości.

Jaka w tym wszystkim jest bieżąca rola sztuki? Czy jest ona czerwoną, czy niebieską pigułką?

EN

The Time of Choices

Dominik Jałowiński’s project is a three-dimensional installation in virtual space.

The Time of Choices alludes to the iconic scene from the first film in The Matrix Trilogy in which Morpheus offers Neo to choose between two pills. The red pill is an opportunity to escape from the Matrix, it givesfreedom and knowledge, which, however, comes at the price of responsibility and confrontation with harsh and difficult reality. On the other hand, the blue pill leads back to blissful and painless ignorance and gives the opportunity to get away from the real problems of the world. In his installation, the artist attempts to address this metaphor in relation to today’s world, in which we find ourself beset by complex problems and confusingissueslurking in every domain of our existence. The coronavirus pandemic, climate change, lockdown, looming global economiccrisis, fake news and multiplying conspiracy theories are just a few of the mostburning topics nowadays. What adds an additional meaning to the whole situation is the fact that at the time when most of us were confined to our homesthe only alternative to social contact, entertainment and office work was thevirtual world, which in The Matrix served as the ultimateprison for the humankind.

What is the current role of art? Is it the red pill or the blue pill?


#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl