Wojciech Puś

PL

Jest artystą działającym na wielu polach sztuki: w filmie, teatrze, sztukach wizualnych, operze. W swoich pracach swobodnie łączy estetykę eksperymentalnego filmu z elementami instalacji świetlnej i projekcji wideo, nadając im kinematograficzny charakter. Wypracował oryginalny, rozpoznawalny styl, w którym można zauważyć odwoływanie się do takich zjawisk jak rytm, ruch i czas, analizowanych przez artystę za pomocą obrazu filmowego. Artysta konfrontuje widza z abstrakcyjnymi wyobrażeniami o narracyjnym potencjale, budowanymi z wykorzystaniem montażu i muzyki; jego dzieła balansują na pograniczu rzeczywistości i paralelnej realności wykreowanej poprzez wizualność filmu. 

tekst: Ewa Gorządek

źródło: https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-pus

EN

He works across many fields of art, including film, theatre, visual arts and opera. In his practice, he freely combines the aesthetics of experimental film with elements of light installation and video projection, which adds a cinematographic feel to them. He has developed an original, recognizablestyle, characterized by references to such phenomena as rhythm, motion and time, which he exploresthrough film images. The artist confronts the viewer with an abstract imagery of a narrative potential builtby means ofediting and music. His works are on the borderline between reality and parallel realness created by the visuality of film.

Polish version: Ewa Gorządek

Source: https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-pus

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl