Shelley Odradek

PL

W październiku 2020 roku Katie Zazenski i Ola Andrzejewska zostały zaproszone jako rezydentki do Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Shelley Odradek powstała w konstelacji siedemnastu matek. Shelley jest indywidualna, zbiorowa, ucieleśniona, wirtualna i materialna. Jest płynną istotą zainteresowaną cyfrową etyką społeczną, dynamiką władzy i performatywnością. Działa przez pryzmat architektury, psychoanalizy, filozofii, sztuki współczesnej, przekraczania granic i budowania wspólnoty.

EN

In October 2020, Katie Zazenski and Ola Andrzejewska were invited as artists-in-residence to participate in a month-long seminar at the Center for Contemporary Art in Warsaw. From a constellation of 17 mothers, Shelley Odradek emerged. Shelley is individual, collective, embodied, virtual, internet and material. A rhizomatic body critically engaging in digital_social ethics, exposing power dynamics, and performance of self; operating primarily through the lenses of architecture, psychoanalysis, philosophy, contemporary art, border-crossing, and community-building.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl