Kolektyw Łaski

PL

Kolektyw Łaski (Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura) – grupa artystek, które poznały się na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Łączy je przyjaźń i potrzeba wspólnego tworzenia sztuki społecznie zaangażowanej. Ich prace oscylują wokół historii, pamięci, płci, feminizmu, ekologii i tożsamości. Pracują z językiem i głosem, wykorzystując dobrze znane melodie jako narzędzie społecznej zmiany. Wierzą w siostrzeństwo i skuteczność sztuki. Ich pierwszym projektem był „Nowy Śpiewnik Patriotyczny”, w którym przepisały pieśni patriotyczne na nowo, zamieniając fragmenty mizoginistyczne, rasistowskie, klasistowskie, gloryfikujące wojnę na feministyczne, pacyfistyczne i inkluzywne treści wzmacniające wspólnotę. Od 2018 r. projekt był pokazywany na ponad dwudziestu wystawach i wydarzeniach w kraju.

EN

Grace Collective (Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura) is a group of female artists, who met at the Academy of Fine Arts in Warsaw. They are friends and share the need tocollectively create socially-engaged art. Their works revolve around history, memory, gender, feminism, ecology and identity. They work withlanguage and voice, using well-known songsas a tool of social change. They believe in sisterhood and the effectiveness of art. In their first project The New Patriotic Songbook, they rewrote the lyrics of patriotic songs, changing misogynist, racist, classist and pro-war fragments intofeminist, pacifist, inclusive andcommunity-empowering content. Since 2018, the project has been presented at more than twenty exhibitions and events in the country.

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl