Kamila Szejnoch

PL

Kamila Szejnoch zajmuje się przede wszystkim sztuką w przestrzeni publicznej – realizuje  instalacje, rzeźby oraz interwencje miejskie. Jej projekty można było oglądać m.in. w Warszawie, Oslo, Belgradzie, Birmingham, Kijowie, Aarhus i Waszyngtonie. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2005), Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (2003), a także Dutch Art Institute (Public Research & Practice in Art) w Holandii. Była stypendystką Ministra Kultury, Funduszu Wyszehradzkiego oraz rządu Szwajcarii. Podczas realizacji swoich projektów współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” (Gdańsk), Galerią Studio (Warszawa), Incheon Art Platform (Korea Południowa), Smithsonian American Art Museum w Waszyngtonie, Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 oraz Płowdiw 2019.

EN

Kamila Szejnoch’s work primarily concerns art in public space. It includes installations, sculptures and city interventions. Her projects have been presented in Warsaw, Oslo, Belgrad, Birmingham, Kiev, Aarhus and Washington. She is a raduate of the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw (2005), Institute of Social Policy at the University of Warsaw (2003) and Dutch Art Institute (Public Research & Practice in Art) in Netherlands. She has received scholarships of the Minister of Culture and National Heritage, Visegrad Fund and Swiss government. She has collaborated with the “Łaźnia” Centre for Contemporary Art (Gdańsk), Studio Gallery (Warsaw), Incheon Art Platform (South Korea), Smithsonian American Art Museum in Washington, Wrocław European Capital of Culture (2016) and Płowdiw (2019).

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl