Jarek Lustych

PL

Studiował na warszawskiej ASP; na Wydziale Grafiki uzyskał dyplom w 1986 roku. Od tego czasu pracuje jako niezależny twórca. Początkowo głównym polem jego doświadczeń artystycznych był druk wypukły; badając jego możliwości i granice, stworzył serie prac, które pokazywane były w kraju i za granicą, także w prezentacjach konkursowych. Indywidualne wystawy ukazywały poszczególne etapy tych doświadczeń – w zmieniających się rozwiązaniach technicznych, formatach oraz w sposobie obrazowania. Po piętnastu latach pracy w zamkniętej przestrzeni artysta wyszedł ze swoimi działaniami poza cztery ściany pracowni, wzbogacając swoje prace o dodatkowy wymiar. Odtąd zaczął uczestniczyć w międzynarodowych sympozjach site-specific, wykonując rzeźby, instalacje oraz organizując uliczne akcje/interwencje. Dwukrotnie otrzymał polskie stypendia ministerialne, ale najbardziej twórcze okazały się pobyty w VillaWaldberta AiR (Niemcy 2017) oraz A4 AiR – Luxlakes A4 Art Museum, Chengdu (Chiny 2019).

www.latentvoice.pl www.lustych.art.pl

EN

Studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw; he graduated from the Faculty of Design in 1986. Since then he has worked as an independent artist. At first the main area of his artistic work consisted in relief printing; by exploring its possibilities and boundaries he created a series of works, presented in Polandand abroad, also in post-competition exhibitions. His individual exhibitionsdemonstrated particular stages of his work – the changing technical solutions, formats andgraphicstyles. Having worked in a confined spacefor fifteen years, the artist decided toleavethe four walls of his studio and add another dimension to his works. He started to participate in international site-specific symposiums by creating sculptures, installations and organizing street campaigns/interventions. He is a double holder of Polishministerial scholarship; however, his most creative projects include residencies in VillaWaldbertaAiR (Germany 2017) and A4 AiR – Luxlakes A4 Art Museum (Chengdu,China 2019).

www.latentvoice.pl www.lustych.art.pl

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl