Izabela Chamczyk

PL

Malarka, performerka, artystka wideo. Ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w 2009, studiowała również na ASP w Poznaniu w pracowni Dominika Lejmana.

Tworzy sztukę procesualną, sensualną, emocjonalną, nawiązującą do seksualności i cielesności. Pracuje w wielu mediach, redefiniując ich granice konfrontuje się z odbiorcą, angażując przy tym silne emocje. Poprzez swoją sztukę stara się dotrzeć do sfery świata zewnętrznego, poza galeryjnego. Trzykrotna stypendystka MKiDN, finalistka prestiżowych konkursów (m.in. konkurs Fundacji Vordemberge – Gildewart w MOCAK’u, Artystyczna Podróż Hestii, Biennale malarstwa „Bielska Jesień”). Ma za sobą wiele wystaw i działań indywidualnych oraz zbiorowych w takich miejscach jak m.in.: Galeria SCC w Isfahanie (Iran), Musrara festiwal (Izrael), Miejsce Projektów Zachęty Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galeria Entropia we Wrocławiu, Galeria Labirynt w Lublinie, GSW w Opolu, BWA w Zielonej Górze, CSW w Toruniu, Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku, festiwal ERARTA w Sankt Petersburgu (Rosja). Jej prace znajdują się w kolekcjach: PKO PB, Andel’s Hotel, Ergo Hestia, CSW Toruń, Dolnośląska Zachęta Wrocław, Archiwum Performensu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

www.izabelachamczyk.com

EN

Painter, performance and video artist. She studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław, graduating with honours in painting in the studio of Paweł Jarodzki in 2009. She also studied in Dominik Lejman’s studio at the Academy of Fine Arts in Poznań.

She creates process, sensual and emotional art, addressing sexuality and corporeality. She works across various media; by redefining their boundaries, she confronts herself with the viewer, which involves strong emotions. In her art, she seeks to reach the sphere of the world outside gallery walls. She is a triple scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage and a laureate of prestigious competitions (including those held by the Vordemberge-Gildewart Foundation in MOCAK, Hestia Artistic Journey Foundation and “Bielska Jesień” Painting Biennale). She has realized numerous individual projects as well as participated in collaborative exhibitions in such places as the SCC Gallery in Isfahan (Iran), Musrara Festival (Israel), Zachęta Project Room in Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, Entropia Gallery in Wrocław, Labirynt Gallery in Lublin, Contemporary Art Gallery in Opole, BWA Gallery in Zielona Góra, Centre of Contemporary Art in Toruń, Contexts Festival of Ephemeral Art in Sokołowsko and the ERATRA Festival in Saint Petersburg (Russia). Her works are featured in the collections of PKO Bank Polski, Andel’s Hotel, Ergo Hestia, the Centre of Contemporary Art in Toruń, Zachęta Lower Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts in Wrocław and Polish Performance Archive of the Museum of Modern Art in Warsaw.

www.izabelachamczyk.com

#Las Rzeczy

realizacja: estinet.pl